Emmanuel Benzaquen – Checkmarx

September 23, 2019
Emmanuel Benzaquen
CEO
Checkmarx
prestitial ad