Toshiaki Higashihara

Toshiaki Higashihara

Hitachi
CEO