Yu Chengdong (Richard Yu)

Yu Chengdong (Richard Yu)

Huawei
CEO